Aanmelden voor verblijf

Aanmelden voor verblijf

Palliatief terminale zorg is persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding in de laatste levensfase. Een indicatie voor palliatief terminale zorg is mogelijk als iemand een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. Deze indicatie wordt verstrekt door de huisarts of de medisch specialist.

Na uw aanmelding neemt onze coördinator contact op met u als toekomstige gast of uw naasten.

Uw huidige situatie wordt besproken en u kunt vragen stellen en wensen bespreken. Wanneer alles u duidelijk is, wordt de opname in gang gezet.

Plant2
Plant_bij

Eigen bijdrage

Van de gast wordt een bijdrage van €35,- per dag gevraagd. Dit wordt gebruikt voor bijkomende kosten die gemaakt worden zoals huisvesting, maaltijden, verzorging van linnengoed en het gebruik van de telefoon.

Afhankelijk van de polisvoorwaarden, vergoeden veel verzekeringsmaatschappijen ook deze eigen bijdrage.

Uw ervaringen