Verantwoording

Verantwoording

Stichting Hospice Vijfheerenlanden is een zogenoemde  ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende  Instelling). De stichting legt verantwoording af met de onderstaande gegevens:
 
Contactgegevens:
Hospice Vijfheerenlanden
Ruinkamp 14
4133 GX Vianen
telefoon: 0347 779844
e-mail: info@hospicevijfheerenlanden.nl
website: www.hospicevijfheerenlanden.nl
IBAN nummer: NL58 RABO 0158548906
Kamer van Koophandel: 16 november 2010;  51285479
 
Samenstelling van het stichtingsbestuur:
drs. G. Tieman, voorzitter
mw J.H.A. Buwalda-Wolters, secretaris
dhr. B. Sanders, penningmeester
mevr. W. J. van den Brink - Stegeman, algemeen lid
dhr. A.M.L. Mom, algemeen lid
 
Privacy reglement (2019): klik hier om te lezen
 
Het beloningsbeleid:
Alle medewerkers ,behalve de coördinator ,in het hospice zijn vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor de kosten, indien die gemaakt zijn i.v.m. de werkzaamheden voor het hospice.
 
De doelstelling :
De stichting stelt zich ten doel om te komen tot een bijna-thuis-huis in de Vijfheerenlanden, waarbij de zorg net zo is georganiseerd als in de thuissituatie.  In dit huis wordt aan ernstig zieke mensen de gelegenheid geboden om in alle rust in een kleine huiselijk omgeving de laatste levensfase door te brengen, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is.
 
Jaarrekening 2021: klik hier om te lezen.
 

Jaarverslag 2021: klik hier om te lezen. 

 

Klachtenregeling :

Het kan voor komen dat u niet tevreden bent over iets of iemand. Als dat zo is: Laat het ons weten! En hebt u daar zelf moeite mee, vraag dan iemand in uw omgeving dat voor u te doen. U kunt ervan op aan dat uw kritiek vertrouwelijk wordt behandeld. Het is echter vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met de coördinator of een bestuurslid. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de Stichting Hospice Vijfheerenlanden met behulp van formulier wat in het klachtenreglement staat.

 
Klachtenregeling en formulier : klik hier om het te downloaden (PDF).