Medewerkers

Zorgverleners

In Hospice Vijfheerenlanden wordt de zorg verleend door vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door een coördinator. De professionele zorg wordt gegeven door de huisarts en thuiszorgmedewerkers.

Vrijwillige zorgverleners

De vrijwilliger heeft een centrale rol in de begeleiding aan de gast en diens naasten. De vrijwilliger verleent geen verpleegkundige of medische zorg. De vrijwilliger heeft een grote rol in de sfeer en huiselijkheid rondom de gast. 
 
Vrijwilligers vullen de mantelzorgers aan in de zorg voor de gast. Het hulpaanbod bestaat uit persoonlijke zorg aan de stervende en aan de mantelzorgers.  Alle handelingen die een naaste zou kunnen verrichten, kunnen ook door een vrijwilliger worden uitgevoerd. Daarnaast verricht de vrijwilliger lichte huishoudelijke werkzaamheden om het  hospice netjes te houden. 
 
Alle vrijwilligers hebben een cursus gevolgd, die afgestemd is op deze speciale zorg en zij volgen regelmatig vervolgcursussen. Voor alle vrijwilligers is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
Zorgteam Hospice C

Professionele zorgverleners

Huisarts
De eigen huisarts van de gast blijft verantwoordelijk voor de medische zorg binnen het bijna-thuis-huis. Er wordt  een huisarts uit Vianen ingeschakeld,  indien u niet afkomstig bent uit Vianen.
 
Thuiszorgorganisaties
In Vianen zijn diverse thuiszorg organisaties of wijkverpleging betrokken bij de zorg aan ernstig zieken. De verpleegkundigen en verzorgenden,  die al in de thuissituatie betrokken zijn bij de zorgverlening aan de gast, kunnen hun werkzaamheden voortzetten in het hospice.
 
Buiten-regionale gasten kunnen eveneens gebruik maken van de lokale diensten van de  thuiszorg of wijkverpleging. 
 

Geregeld komt de vraag:

"Werken in het hospice, hoe is dat?"
Ik antwoord dan vaak:
"Het is bijzonder"

Wanneer het einde nadert,
valt alle franje weg,
komt het leven onder een vergrootglas te liggen.

De liefde, de warme
en de verbondenheid...
maar ook de gebrokenheid,
de rafels...
alles wat onaf is.

Als vrijwilliger mag ik meekijken
door dat vergrootglas.
"Dat is bijzonder"

Bloem4

Coördinator

Er is een coördinator verbonden aan het hospice. Zij organiseert de dagelijks zorg in het hospice voor de gast en diens naasten, uitgaande van de visie en de doelstelling van de stichting Hospice Vijfheerenlanden. Zij geeft de operationele leiding aan de vrijwilligers en ontvangt daarbij zelf begeleiding van het bestuur.
Daarnaast vormt zij de verbindende schakel tussen de professionele organisaties (huisarts en thuiszorg-organisaties) en de vrijwilligers.     
Zij zorgt kortom voor een goedlopende organisatie en is verantwoordelijk, dat alle activiteiten tot het einde toe op elkaar worden afgestemd.