Stichting Vrienden van Hospice Vijfheerenlanden

De Stichting vrienden van het hospice Vijfheerenlanden in Vianen heeft als doel het verlenen van materiële en immateriële steun aan Stichting hospice Vijfheerenlanden. De Stichting Vrienden is opgericht op 2022 en is statutair gevestigd te Vianen. Het huidige hospice is gevestigd in een appartement in de Ruinkamp te Vianen. Vanaf 2021 is de Stichting Hospice met de gemeente in onderhandeling over de vestiging van het hospice in de wijk de Hagen te Vianen.

De huidige locatie van het hospice biedt niet alleen onvoldoende capaciteit voor de groeiende vraag en is ook vanuit professioneel perspectief niet optimaal. Daarnaast is de huurovereenkomst met de verhuurder (Lekstede Wonen) een tijdelijke, zodat vroeger of later een verhuizing in het verschiet ligt. Daarom is nieuwbouw een noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit.

De stichting zet zich in om donaties en giften in te zamelen voor de bouw- en inrichting van dit toekomstige nieuwe hospice.

Hoe kunt u helpen?

Steun het hospice om de benodigde fondsen bijeen te brengen. Dit kan door vrijwillige giften en via de Vrienden van het Hospice, die samen met het bestuur van de stichting zich graag met u in verbinding stellen om de voorwaarden en mogelijkheden van uw ondersteuning te bespreken. Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@hospicevijfheerenlanden.nl

De gemeente Vijfheerenlanden staat achter het initiatief en het doel is om met de bouw van het nieuwe hospice zo spoedig als mogelijk te kunnen beginnen.

Uw gift is aftrekbaar


De Belastingdienst heeft Stichting Hospice Vijfheerenlanden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de belastingdienst, na aangifte inkomstenbelasting, het verschil terugbetaalt.

Ondersteuningsmogelijkheden

 • Een eenmalige gift kunt u overmaken op de bankrekening van het hospice : NL58 RABO 0158548906
 • U kunt ook donateur worden en ons een machtiging geven voor incasso via dit formulier. Wij schrijven dan jaarlijks een bedrag van uw rekening af.
 • Een periodieke schenking;
  • Ontvangt u tot wel 43% van gift terug van de Belastingdienst
  • Kunt u uw netto gift verhogen zonder dat het u meer kost
  • Schenkt u minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag
  • Zijn de giften kleiner dan 1% en hoger dan 10% van het belastbaar inkomen ook volledig aftrekbaar (alleen met schenkingsovereenkomst)
  • De periodieke schenkingsovereenkomst sluit u af met het hospice (geen notaris nodig).
 • Het Hospice Vijfheerenlanden in uw testament een legaat toekennen
 • Door het schenken van meubilair en/of apparatuur
 • Door het schenken van planten/struiken/tegels/verlichting voor de tuin