Huis in beeld

De Plataan

Hospice Vijfheerenlanden is gevestigd in de Plataan. Dit is meer dan een appartementengebouw; naast een woondeel is er ook een zorgdeel. Het woondeel bestaat uit 22 zelfstandige huurappartementen voor 55-plussers. Het zorgdeel biedt de ruimte aan 16 appartementen voor begeleid wonen (Syndion), 4 woongroepen voor ouderen.

Stichting Hospice Vijfheerenlanden huurt het onderste appartement in het ronde gedeelte.

Een impressie van het hospice