Vrienden van Hospice Vijfheerenlanden van start

Donderdag 13 oktober zijn de statuten van de Stichting Vrienden van Hospice Vijfheerenlanden bij notaris G. Dantuma gepasseerd. Vanaf die datum zal de stichting zich actief gaan bezighouden met de organisatie van activiteiten die zullen zorgen voor de benodigde financiën om dit doel te realiseren. In het bestuur van de stichting hebben zitting : Joris…

Lees meer