Vrienden van Hospice Vijfheerenlanden van start

Donderdag 13 oktober zijn de statuten van de Stichting Vrienden van Hospice Vijfheerenlanden bij notaris G. Dantuma gepasseerd. Vanaf die datum zal de stichting zich actief gaan bezighouden met de organisatie van activiteiten die zullen zorgen voor de benodigde financiën om dit doel te realiseren. In het bestuur van de stichting hebben zitting : Joris van Nesselrooij , Dennis van de Veer, Petra Eland–de Kok en Jeanette Hagoort.

De stichting Vrienden van het Hospice Vijfheerenlanden is opgericht om fondsen te werven voor alle kosten die er zijn voor de nieuwe vestiging van het Hospice te dekken en liefst nog iets extra’s te doen voor gasten, naasten en vrijwilligers. De stichting zet zich in voor het werven van extra gelden die een Hospice op een nieuwe locatie mogelijk maakt. En in de toekomst voor een gezonde financiële huishouding.

Hospice Vijfheerenlanden is vanaf de oprichting in 2014 gehuisvest in Ruinkamp 14 in Vianen en voorziet in een toenemende behoefte van mensen (gasten) om in een vertrouwde huiselijke omgeving afscheid van het leven en naasten te kunnen nemen. De huidige locatie aan de Ruinkamp wordt gehuurd van LekstedeWonen waarbij het huurcontract tot 2024 loopt. De Hospice is dringend op zoek naar een nieuw en groter onderkomen. Doel is om ruimte te bieden aan vier gasten.. Er is dus een hoge urgentie voor het vinden van passende huisvesting.

Voor meer specifieke informatie over sponsormogelijkheden kunt u mailen met vrienden@hospicevijfheerenlanden.nl.

Ondertekening 13102022