Open middag hospice Vijfheerenlanden

Altijd al meer willen weten over hospice Vijfheerenlanden?    
Benieuwd naar de gang van zaken in ons hospice of wilt u een indruk krijgen van de taken als vrijwilliger?
U bent van harte welkom op zaterdag 20 november van 14.00 uur tot 16.00 uur.

In ons hospice maken de vrijwilligers écht het verschil. Als  belangrijkste taak van de vrijwilligers zien wij eenvoudigweg  het “er zijn” waarbij de behoefte van de gast en hun naasten leidend is.   Wij horen van gasten en hun naasten geregeld terug, dat zij het verblijf als “warme deken’ ervaren. 

Werken in een hospice is bij uitstek de plek om te ervaren hoeveel mensen voor elkaar kunnen betekenen. Onze vrijwilligers geven aan, dat zij het bijzonder vinden onderdeel uit te mogen maken van de begeleiding aan de gasten en hun naasten in de laatste “intieme” fase van het leven.                                                       

We zijn op zoek naar uitbreiding van ons betrokken team vrijwilligers, dat kan zijn als zorg-  of kook vrijwilliger of anderszins.

Graag tot 20 november: De koffie, thee met koek en zelfs onze beroemde soep staat klaar en u kunt desgewenst genieten van een handmassage.  

Rekening houdend met de corona maatregelen willen wij u vragen zich  aan te melden bij onze coördinator Deane via coordinator@hospicevijfheerenlanden.nl of bel 06 37543844.