Symposium Kwali-Tijd 17-10-2019

Op donderdag 17 oktober j.l. heeft het hospice Vianen haar jubileum gevierd met het organiseren van het symposium Kwali-Tijd, waarin het starten van een Palliatief Thuiszorg team (PaTz) centraal stond.

Tijdens het symposium zijn verschillende onderwerpen van de palliatieve zorg rond het levenseinde behandeld zoals de communicatie, belangrijke beslissingen, spiritualiteit. De presentaties werden verzorgd door huisartsen, psycholoog en een specialist oudergeneeskunde. Er waren ca. 100 aanwezigen afkomstig uit de omliggende gemeentes en actief in de zorg.  

Symposium Kwali-Tijd

De aanleiding van het symposium is het jubileum van het hospice Vianen en met het doel een aanzet te geven tot het komen van een Palliatief Thuiszorg team (PaTz). Rudi van Batheld ,huisarts te Soest, verzorgde hiervoor een besloten sessie met de betrokken zorgorganisaties en huisartsen in Vianen.

In de parallelle bijeenkomst werd er door Laurens van Ede, Kaderarts Palliatieve Zorg en huisarts in Werkendam een interactieve presentatie verzorgd met als onderwerp “Beslissingen rond het levenseinde”. Voor de aanwezigen waren het bekende vragen en dilemma’s waar ervaringen werden uitgewisseld.

De volgende presentatie werd verzorg door Mirjam Koppenol – van Hooijdonk  MSc, psycholoog  bij het Helen Dowling Instituut met als onderwerp Crisis – het omgaan met heftige emoties in een hospice. Op basis van casuïstiek was dit een levendig betoog over communicatie met patiënten en familie en de interpretatie en gedragsalternatieven bij de verschillende krachtige emoties.

Ook bij de presentatie Willemjan Slort, huisarts, stond de communicatie centraal.  Zijn promotieonderzoek heeft als resultaat een lijst met aandachtspunten om zo goed mogelijk te communiceren met patiënten in de laatste fase van hun leven. Wat mooi geïllustreerd werd met een aantal vehalen.

Het laatste inhoudelijke onderdeel werd verzorgd door Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Hierin stond de spiritualiteit als dynamisch dimensie centraal, met als onderwerpen :betekenis, identiteit, schuld, schaamte ,verzoening en liefde.

Na een samenvatting van Ingrid Zondervan netwerk coördinator VPTZ werd het symposium afgesloten met de onthulling van de nieuwe naam van het hospice, die per heden ingaat, Hospice Vijfheerenlanden.